Znamenja in kapelice na Mrtovcu

Znamenje Križanega


Ob stari cesti, ki pelje mimo Deželaka na Mrtovec, stoji na gozdnem robu pod domačijo Jožeta Škornika leseno znamenje Križanega.

V prizmičnem ohišju z dvokapno strešico in s preprosto ograjico, sredi katere je izrezano srce s kratico IHS pri dnu, je podoba Križanega. Pod ohišjem je pritrjena valovito urezana deščica z napisom "Š 1972 J", ki pomeni, da je znamenje obnovil leta 1972 njegov lastnik Jože Škornik. Ohišje je pritrjeno na deblo breze.