Znamenja in kapelice na Konjskem

Kapelica nad Komačevo hišo

komackomačeva kapelica Po izročilu naj bi bila ta Marijina kapelica nad Komačevo domačijo zavetna kapelica iz časov, ko je razsajala kuga. Njena arhitektura govoi, da je nastala na koncu 17. ali v začetku 18. stoletja.

Kapelica ima močne zidova in odprt vhod, katerega lok sloni malo zamaknjeno. V notranjosti sta na vsaki strani ločno zaključeni lini. Na lesenem oltarnem nastavku v obliki pročelja antičnega templja je pritrjena oliografska slika kronane Matere božje z Detetom.

Konec devetdesetih let 20.stoletja jo je z družino obnovil Stane Blatnik. Vrata iz letev je zamenjal z mrežastimi vrati iz kovanega železa, nad vhod pa je na prostoru, kjer je biloa v krogu naslikana šesterolistna veternica, pritrdil križ.


Selakova kapelica

Selakova kapelica Selakova kapelica2 Zidana kapelica Marije Pomočnice stoji pri Mervičevi hiši. Kapleica ima ločno zaključen vhod z zastekljenimi vrati, dvoje ločno zaključenih oken in dvokapno opečnato streho. Na čelni strani je pritjeno razpelo. Na oltarju stoji kip Marije Pomočnice z Detetom, ki so ga prinesli z romanja iz Svete dežele, o čemer priča napis na kipu :"Prinešeno iz Betlehema v dar vaški kapelici". Na oltarju stojijo še kipci Lurške Matere božje, Marije z Detetom, razpelo in kip Srce Jezusovega.

Zadnjikrat so kapelico obnovili leta 2000 in jo blagoslovili 27. septembra 2000. Okoli kapelice je manjši nasad. Pri njej na veliko soboto blagoslovijo velikonočne jedi.


Škrajnerjeva kapelica

Kapelica Lurške Matere božje stoji pri Zemljakovi hiši. Sezidal jo je stari g. Škrajnar pres svojim odhodom v vojsko leta 1914 kot priprošnjo za srečno vrnitev. Vendar se ni vrnil iz hude morije v začetku 20.stoletja.

Kapelica ima dvokapno opečnato streho, dvoje velikih stranskih oken in velika steklena vrata, šivane vogale in ločne obrobe oken, vrat in trikota nad vhodom. Na oltarju stoji v ločno zaključeni niši poldrugi meter visok kip Lurške matere božje, ob strani pa sta manjša kipa sv. Antona (glavo ima poškodovano ob strelu iz II.svetovni vojni) in sv. Jožefa.

Ob betonskih stopnicah pred kapelico je odtisnjena letnica 1913.


Znamenje pod Konjskim

Leseno znamenje Križanega stoji med njivami pod vasjo.

Kavdrasto ohišje z dvokapno pločevinasto strešico je pritrjeno na visok drog. V njem je podoba Križanega. Pod narezljano ograjico ob dnu je tablica z napisom:"Hvaljen Jezus".


Selakovi zaobljubni znamenji

selak Prvo znamenje stoji malo pred vasjo ob cesti Radna - Laze. Leseno kvadrasto plitko ohišje ima ob strani dva rezljana stebrička, ki opirata dvokapno strešico. Pod strešico je na zatrepni deščici kratica MA ( Marija ), pri dnu pa valovito obrezana ograjica. V ohišju je tiskana slika Marije.

Drugo, leseno Marijino znamenje, stoji ob gozdu na odcepu iz ceste Radna - Laze proti Komačevim. Leseno prizmično ohišje ima dvokapno pločevinsato strešico. Zatrepna letev je ločno vrezana, pri dnu je ograjicaiz dveh letev. V ohišje je postavljena tiskana slika Marije pomočnice. Obe znamenji je posavil Selakov stari oče v zahvalo za srečno vrnitev iz I. sv. vojne