Znamenja in kapelice na Šmarčni

Znamenje pred Šmarčno


Ob poljski poti iz Kompolja stoji kakih 100 m pred Šmarčno leseno znamenje s prizorom križanja na Golgoti

Podoba Križanega je na sredi med Materjo in apostolom Janezom. Kipi so pritrjeni v prizmičnem ohišju z dvokapno strešico.

 

 

 

 

 

 

 

 


Znamenje na Gomili


Na Gomili stoji lesen križ s podobo Križanega, ki je pokrit z dvokapno leseno strešico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Blažičevo znamenje

Na Blažičevem sadnem vrtu stoji leseno znamenje Križanega. Njegova podoba je pritrjena v prizmično ohišje z dvokapno strešico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Simončičevo znamenje


Pred Simončičevo hišo je na nizkem drogu pritrjeno prizmično leseno ohišje z izbočeno pločevinasto strešico. V njem je pritjena podoba Križanega.