Znamenja in kapelice na Lazah

Knezovo znamenje

Leseno znamenje Križanega stoji pred Knezovo hišo. V preprostem kvadrastem ohišju v dvokapno strešico je pritrjena podoba Križanega. Letev pod strešico je ločno zarezana.
Znamenje v gozdu pod Lazami

Ob gozdni poti od Koštrunove hiše proti vrhu Laz, po kateri so včasih hodili na Log in Sevnico, stoji lesen križ, na katerega je pritrjena preprosta lesena prizmična tabla z dvokapno strešico. Na njej je v okvirju pritrjena ploskovna podoba Križanega

Skrbnik znamenja je g. Kranjc, lastnik počitniške hišice na vrhu Kremenca.


Škrajnerjeva kapelica

Zidana kapelica stoji ob nekdanji Škrajnarjevi domačiji.

V ločno zaokroženi niši je ostanek križa. Kapelico pokriva obnovljena dvokapna opečnata streha. Vogali so šivani.

Ob strani je vhod do vodnjaka v kapelici. V njem so s pomočjo vretena zajemali vodo.
Znamenje nad Liščevo domačijo

Leseno znamenj Križanega stoji nad Liščevo domačijo na travniku pri transformatorski postaji.

Prizmično ohišje, ki je na odprti čelni strani obrobljeno z narezljanimi letvicami, ima dvokapno strešico. V njem je pritrjena podoba Križanega.Znamenje v čast Božjo

Leseno znamenje povsem svojstvene oblike stoji pod hišo Pepija in Agate Lisec. Imenovana sta ga postavila leta 2002. Letnica in posvetilo: "V čast božjo" sta vrezana v nossilni drog.

Štirje profilirani leseni stebrički nosijo dvokapno strešico, pod katero je ločno narezana okrasna letev. Za stebrički je pritrjena lesena tabla s sliko Jezusovega prihoda v Jeruzalem na cvetno nedeljo. Pod ploščo, na kateri ta kompozicija stoji, na vsaki straninosilnega stebra, visita dva križa.


Krnčeva kapelica

Kapelica Križanega stoji ob nekdanji Krnčevi domačiji na vrhu Laz. Po svoji arhitekturni podobi in funkciji je enaka Škrajnerjevi kapelici in je gotovo nastala v istem času.

Tudi v ločno zaključeni niši te kapelice je podoba Križanega, ob stranipa je vhod do vodnjaka v kapelici.

Kapelica ima dvokapno streho in šivane vogale.