Župnija Povišanja Svetega križa Boštanj

 

Župnij Boštanj nekoč

Boštanj je uradno župnija od leta 1509. Nekatere raziskave sicer kažejo, da se je to zgodilo že poprej.
Najprej je župnija spadala pod oglejski patriarhat - vse do leta 1751, nato do leta 1787 pod goriško nadškofijo.

Po tem letu je spadala pod ljubljansko (nad)škofijo.
Z ustanovitvijo škofije Novo mesto, 7. aprila 2006, spada župnija Boštanj v novomeško škofijo. 

Kot letnico prve cerkve v Boštanju se navaja 1296. Ob ustanovitvi župnije 1507 so začeli graditi novo cerkev, ki so jo dokončali leta 1538. Sedanjo cerkev pa so zgradili l.1853, pri kateri so ohranjene prvine nekdanje cerkve.

Med II.svetovno vojno so Nemci župnika izgnali in se naselili v župnišču. Partizani so župnišče požgali, ostali so samo zidovi. Po vojni je bilo župnišče obnovljeno. Cerkev pa jo je odnesla s poškodbami in razpokami, ki so jih kasneje sanirali.

Po vojni so župnijo prevzeli salezijanci, ki so prej delovali na Radni (šola, vzgojni zavod ...) Nova oblast jim je zaplenila vso imovino in so morali Radno in svoje delo zapustiti. Prevzeli so številne župnije, med drugim tudi župnijo Boštanj in jo upravljali do leta 1996, ko so upravo ponovno prevzeli škofijski duhovniki.

V letu 2007 je farna cerkev praznovala 150 - letnico. V letu 2009 pa je župnija praznovala 500 - letnico obstoja. Ob jubileju je bila izdana knjiga - zbornik,  ki obširno predstavi župnijo od nastanka do utripa današnjega dne. Knjiga je na voljo v župnišču.

 

Župnija Boštanj danes

Župnija šteje približno 2500 vernikov.

Pri veroučnih skupinah je okrog 140 otrok.

Skupine v župniji:

  • Župnijski pastoralni svet (12)
  • Ključarji za farno (4) in podružne cerkve (12)
  • Kateheti (10)
  • Veroučne skupine (8)
  • Ministranti (14)
  • Bralci
  • Mešani pevski zbor (35), in organisti (4)
  • Birmanske skupine in animatorji (v času priprave na birmo)
  • Oratorijske delavnice (v času oratorija)

 

Župnik v Boštanju je  Andrej GOLČNIK.