CERKEV sv.MARIJE MAGDALENE - LUKOVEC

 

cerkev Lukovec

 

Ladja cerkve iz 17. stoletja,
prezbiterij in zakristija dozidana 1888

Oltar:

Glavni oltar iz leta 1888, kip sv. Magdalene s  križem v roki, ob straneh pa sta sv. Joahim in sv. Ana z Marijo

Žegnanje:

Sv. Marija Magdalena (3. nedelja v juliju)

 

 Cerkvica slogovno predstavlja skromno podeželsko stavbo, katere glavni prostor je pravokotna ladja. Ladja je najstarejša in po svoji arhitekturi kaže na nastanek v 17.stoletju. Prezbiterij in zakristija sta bili dozidana leta 1888, ko je bil narejen tudi glavni oltar, ki stilno posnema boročne oblike. V sredini je kip sv. Magdalene s križem v roki, ob straneh pa sta sv. Joakim in Ana z Marija.

Ob slavoloku na čelni strani visita namesto stranskih oltarjev v lesenih okvirjih tiskani sliki Jezusovega in Marijinega srca.

Cerkev je bila obnovljena leta 1998,ko jo je blagoslovil pomožni Ljubljanski škof Alojz Uran.

Leta 2013 je bila zunanjost in notranjost cerkve na novo poslikana. 

V letu 2023 je  bil obnovljen glavni oltar.
Restavratorska dela je izvajal  Aleš Vene, akademski restavrator, iz Štrita pri Bučki, s sodelavci, pod nadzorom  Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Celja.