Znamenja in kapelice na Jablanici

Simerškova kapelica


Zidana Marijina kapelica stoji že pri vrhu doline Grahovice, pri odcepu ceste Boštanj - Jablanica v zaselek Simert. Kapelico so leta 2001 obnovili in pri tem zabrisali nekaj starinskih elementov. Grobi omet na zunanjščini so nadomestili z t.i. bavarskim ometom. Odstranili so plastično podobo enakoramnega križa s slemnskega čela, na spodnji strani pa so napisali:"Sveta Marija, prosi za nas". V notranjščini so prebelili staro poslikavo in zamenjali tiskano podobo kronane Matere Božje z Detetom s tiskano sliko Brezjanske Matere božje.

 

Nekdaj so v Simertu živeli SImerškovi, ki so skrbeli za kapelico. ko so domačijo prodali Leopoldu Gancu, so predali tudi kapelico. Ta jo je skupaj z Okičani prenovil.


Rdeči križ


Litoželezno znamenje Križanega stoji v tesni dolini Grahovice, kjer se izliva vanjo majhen potoček, ki priteka iz Dobja ter Drbogovja. V neposredni bližini znamenja je bila nekoč brv, s ketere je ob hudi uri neka žanska padla v naraslo vodo in se utopila.

Leseno znamenje, ki je spominjalo na tragičen dogodek, je pred časom propadlo. Nadomestili so ga z litoželeznim nagrobnim križem, ki so ga na pokopališču v Šentjanžu zavrgli.

 

 

 

 

 

 


Kapelica v Drbogovju


Zidana kapelica Lurške Matere božje stoji v zaselku Drbogovje za Požarjevo hišo. Kapelico sta dali sezidati sestri Ivanka in Fanika Požar v zahvalo za srečno vrnitev iz nemškega izgnanstva. Blagoslovili so jo leta 1968.

 

Kapelica je sezidana iz lomljenega kamna in je nepravilne oblike. V pravokotni zastekljeni niši stoji na kvadrastem podstavku kip Lurške Matere božje, ki ga je Ivanka Požar leza 1968 prinesla z romanja v Rimu.


Požarjevo znamenje


Leseno znamenje Križanega stoji pri domačiji Požarjevih v zaselku Drbogovje. Na križ je pritrjeno prizmično uvito strešico in ograjico ob dnu. Na njem je pritrjena podoba Križanega. To znamenje je bilo do postavitve kapelice Lurške Matere božje del zaobljube Požarjevih za srečno vrnitev iz nemškega izgnanstva.


Znamenje ob stari Požarjevi hiši


Leseno znamenje Križanega je prislonjeno na sončno, bočno steno stare Požarjeve hiše. Na visokem križu je podoba razpetega Jezusa. Preprosta pločevinasta strešica, ki je na čelni strani zobčasto narezana, je pritrjena na krake križa.


Kapelica v Zavinah


Zidana kapelica sv. Križa stoji ob cesti pri Lužarjevi domačiji v zaselku Zavine. Kapelica ima dvokapno opečnato streho z močno slemensko obrobo. Na čelni strani rahlo obočen portal zapirajo lesena zastekljena vrata. Nad vhodom je križ. Tudi v notranjosti kapelice stoji poldrug meter visok križ.


Jekoževo znamenje


Leseno znamenje Križanega stoji zraven igrišča pred zaslkom Kremen.

Preprosto rahlo prizmično ohišje, pokrito z izbočeno pločevinasto strešico, je pripeto na križ. V ohišju je pritrjena podoba Križanega.

Za znamenja sedaj skrbijo Kramperškovi iz Radeč.

 

 

 

 

 

 

 


Kužno znamenje na Vitovcu


Zidano znamenjeob cesti v zaselku Vitovec je po izročilu kužno znamenje Znamenje ima precej obokano nišo, katere obok na čelni strani sloni na dveh konzolah. Pokrito je z dvokapno opečnato streho, zatrep pa je lesen. Streha je bila prvotno piramidasta in iz skrila.

Znamenje moramo postavilti v čas zgodnjega baroka, ko so na znamnejih začelipoudarjati čelno stran in ko so niše večali in poglabljali.

 

Ob tem znamenju na veliko soboto blagoslavljajo velikonočne jedi


Kapelica v Starem Dobju


Zidana Marijina kapelica stoji pri domačiji Erman ( včasih Stopar) v zaselku Staro Dobje. Postavil jo je stari g. Stopar v zahvalo za srečno vrnitev iz vojske po I.sv. vojne. Leta 1988 so staro kapelico podrli, ker je bila zaradi vod, ki se derejo ob deževju z bližnjega hriba, močno poškodovana. Postavili so novo z dvokapno opečnato streho, od prejšne kapelice so ostala le zastekljena vrata. nad oltarjem visi oliografska slika kronane Matere božje z Detetom, pod njo pa stoje kipci Lurške Matere božje, Srca Marijinega, angelčkov in razpelo.

Včasih so za šmarnice sem v velikem številu prihajali ljudje z Jablanice, Sončnika in Novega grada.


Fabjanovo znamenje

Leseno znamenje Križanega stoji pod Fabjanovo hišo ob cesti z vitovca proti Sončniku. Na drogu je pripeto prizmično ohišje z izbočano pločevinasto strešico. Zatrepna letvica je valovito urezana. V ohišju je pritrjena podoba Križanega.


Znamenje ob njivi pri Novakovi hiši

Leseno znamenje Križanega stoji blizu Novakeove hiše na Jablanici pred njivo na bregu ob poti iz Jablanice proti Sončniku. Na prostoru, kjer stoji, je strela ubila neko žensko.

 

 

 

 

 

 

 

 


Novakovo znamenje

Leseno znamnenje Križanega stoji pred Novakovo hišo na Jablanici. Na visok križ je pripeto prizmično ohišje z izboklo pločevinasto strešico, ki je na čalu okrasno narezana. Na dnu ohišja je preprosta ograjica, stranica ohišja so valovito izrezane. V ohišju je pritrjena podoba križanega.


Šteblajevo znamenje

Leseno znamenje stoji pod Šteblajevim kozolcem na Jablanici. Prizmično ohišje je pokrito s pločevino, ki je spredaj okrasno nazobčana, ob straneh so letve valovito urezane, pri dnu pa je preprosta ograjica. V ohišju je pripeta podoba Križanega.


Novšakova kapelica

Zidana Marijina kapelica stoji ob Novšakovi hiši. Postavil jo je Frank Gošek v priprošnji Mariji za srečno vrnitev iz vojske v I.sv.vojni. Novšakovi so kapelico dobili skupaj z nakupom Goškove domačije.

Kapelica ima dvokapno opečno streho, pod katero je močno poudarjena plastična slemenska obroba. V polkrožno zaključeni vratni odprtini so lesena zastekljena vrata. Oltarni nastavek ima obliko stebričastega pročelja antičnega templja; med šestimi stebrički je v oblo zaokroženi niši kip Lurške Matere božje.