Zgodovina internet strani

 

1998-PRVA VERZIJA


ver1.jpg (60kb)


Prva stran župnije Boštanj se je pojavilaže leta 1998, ko so bile internet strani še zelo redke, na pobudo župnija Fonzija Žiberta in delo Aleša Stegenška. Predstavitev je bila narejena iz petih listov in sicer uvodne strani iz katere so bile povezave na 4 različne strani: Opis kraja, Opis župnije Boštanj, Kje je boštanj in Opis, kaj delamo v Župniji. Grafika je bila preprosta, strani za tisti čas urejene. Slike so bile sestavljene iz animacij, statičnih slik in ostalih grafik.

 


2000- DRUGA VERZIJA

 

ver21.jpg (36,5kb) ver22.jpg (49,1kb)Kar nekaj časa je bila prva verzija kot uradna stran. Nato se je kmalu ekipi pridružil Boštjan Karlič. Skupaj so se odločili,da se naredi nova predstavitev, ki bo sestavljena iz dveh sklopov: Uvoda in glavne strani.

Uvod je imel pozdravno besedilo z sliko Boštanjske cerkve in puščico, ki vabi na glavno stran. Po kliku na puščico pa se pride na prvo stran, ki je narejen iz okenc (frame). Na levi strani so gumbi, na desni strani pa besedilo. Gumbi so narejeni z javanskim orodjem, ki omogoča prikazovanje animiranih gumbov.

Grafika je lična, barve izbrane tako, da niso preizrazite, bistvena je vsebina. Še vedno je veliko animiranih slik, ki pa so prevelike in se dolgo nalagajo. Opaziti je tudi veliko težav na nekaterih prikazovalnikih.

 

2003 - TRETJA VERZIJA


ver3.jpg (31,9kb)


Zaradi mnogih težav sta se Boštjan in župnik Fonzi odločila, da se naredi nova verzija, ki bo lažja za pregledovanje in se bodo vsebine hitreje našle. Zato se je ustvarila stran, ki je bila iz treh delov: glave in dna, ki sta bila statična (torej se vsebina z pritiski na gumbe ni spreminjala) in sredine, ki je bila tudi razdeljena na tri dele: lela stran so bili gumbi, ki so bili statični, sredina in desna stran pa se je glede na pritisk gumbov na levi strani spreminjala. Z pritiskom gumba na glavni navigaciji se je spremenila sredina, kjer je bila vsebina in desna stran, kjer so bili pomožni gumbi.

Na ta način smo zadostili pogojem, da se hitro in ažurno pride do informacij, ki si jih želite.

Predvsem pa je bilo pomembno to, da si lahko prišel do spletne verzije župnijskega glasila : BOŠTANJSKI ZVON

 

Stran je narejena na osnovi okenc (oz. frame), kar je po eni strani prednost, po drugo strani pa težava pri iskanju z iskalniki,saj se prikažejo le strani, ne pa gumbi ali obratno. Drugače je stran lična, z nežnimi odtenki barve, ki ne bodejo v oči, gumbi so narejeni na osnovi javascript tehnologije, ki omogoča dinamičnost in spreminjanje barve gumbov.2005 - ČETRTA VERZIJA


ver4.jpg (79,3kb)
2016 - PETA VERZIJA


ver5.jpg (79,3kb)


Po več kot desetletju je bila internet stran deležna temeljite prenove.

Leta 2005, ko je bila izdelana verzija 4 je večina uporabnikov dostopalo do interneta preko počasnih modemskih povezav, zato je bila verzija 4 optimizirana za hitrost, urejanje strani pa je bilo tehnično zahtevnejše, zato je včasih trpela aktualnost vsebin.

Verzija 5 temelji na CMS sistemu, ki omogoča enostavnejše in hitrejše  vnašanje vsebin, hitre internetne povezave pa omogočajo bogato grafično opremo. Stran je prilagojena tudi za pregled na mobilnih napravah.

Aleš in Boštjan sta poskrbela za urejanje in  programiranje, župnik Fonzi za ideje in vsebine, večino čudovitih fotografij pa je ujela v fotoaparat Judith Zgonec.