CERKEV MARIJE POMOČNICE - ŠMARČNA

Cerkev na Šmarčni

Cerkev zgrajena leta 2013 kot izpolnitev zaobljube za srečno vrnitev izgnancev v 2. svetovni vojni

Oltarji:

- Glavni oltar z kipom Marije Pomočnice
- Čudovite poslikave cerkve s svetopisemskimi prizori (Bojan Sumrak)

Žegnanje:

Binkoštna nedelja

 

 


 cerkev Šmarčna 1970-2010V času kuge, ki je morila po naših krajih v 17. stoletju, je bilo na mestu, kjer danes stoji cerkvica, postavljeno kužno znamenje, kmalu za tem pa pozidana manjša kapelica. 

Po ustnem izročilu naj bi kipec Marije ob prenovi cerkve na Topolovcu postavili pod kap cerkve in tam naj bi Marija jokala. Jok so slišali šmarski fantje, ki so se zadrževali v okolici. V košu na ramenih je prinesel kipec Marije v šmarsko kapelico domačin Franc Slanšek.

Leta 1906 so k tedanji kapeli iz 17 stoletja zgradili 16 metrov visok zvonik,  ki stoji še danes.V zvoniku sta bila nameščena dva zvonova.

Na začetku druge svetovne vojne so bili krajani Šmarčne skoraj v celoti izseljeni v razna delovna taborišča, predvsem v Nemčiji.Odhajajoči krajani so se zaobljubili, da bodo, ko se srečno vrnejo v rojstno vas, v zahvalo dogradili in obnovili kapelico. Temu dogodku je danes namenjena poslikava na zahodni strani cerkvice. Poslikava prikazuje svobodne lastovke, ujete v bodečo žico, ki si želijo na svobodo in pod  svoj krov domačije.


V zelo težkih časih po drugi svetovni vojni, ko je bilo treba najprej obnoviti svoje porušene in požgane domove in se vrniti v normalno življenje, se v letu 1968 začnejo zaobljubljena dela. Nova cerkvena ladja z večjim oktogonalnim prostorom za približno 40 vernikov, je bila prizidana h kapelici iz 17 st. in zvoniku postavljenem leta 1906. S trdim delom, samoodrekanjem, pomočjo dobrih ljudi in župnije, je bila cerkvica zgrajena. 18. oktobra 1970 jo je blagoslovil in posvetil. ljubljanski škof Stanislava Lenič.

 


cerkev Šmarčna blagoslov nove cerkve

Spoznanje, da je cerkev Marije pomočnice na Šmarčni potrebna temeljite obnove in dejstvo, da je stara kapela popolnoma dotrajana, novejši del, ki je bil prizidan kasneje, pa  tudi v slabem stanju,  je leta  2000 vodilo v ustanovitev gradbenega odbora za izgradnjo cerkve Marije pomočnice.

V sodelovanju z gradbenimi strokovnjaki in idejami  krajanov smo najboljše zamisli strnili v projektno dokumentacijo, na osnovi katere je bilo v letu 2010 izdano gradbeno dovoljenje.

V letih gradnje je od 2010 do 2013 je uspelo:
- odstraniti obstoječa objekta in izdelati izkop,
- z gradbenimi izvajalci zabetonirati temelje ter sezidati objekt,
- postaviti opaž in zabetonirati ločni strop,
- izdelati ostrešje, položiti kritino ter kleparske elemente,
- vstaviti ter zastekliti okna in vrata,
- položiti elektro instalacije, prestaviti elektro omarico,
- grobo ter fino ometati notranjosti objekta,
- izdelati hidroizolacijo, estrihe in finalne tlake,
- poslikati notranjost objekta,
- prekriti zvonik,
- izvesti zunanjo fasado na novem objektu ter sanirati fasado na zvoniku,
- opremiti notranjost z oltarjem, omaro za oltarjem in klopmi,
- urediti odtok meteornih voda in urediti okolico.

Novo cerkev z oltarjem in poslikavami je 6.10.2013 ob prisotnosti številnih duhovnikov in vernikov blagoslovil dekan Klavdio Preterca, ki je ob tej priložnosti cerkvi poklonil mašni plašč.


 cerkev Šmarčna poslikave

 V letih gradnje se je, ob pomoči Župnije Boštanj, Krajevne skupnosti Boštanj, Občine Sevnica, krajanov Kompolja, Boštanja, Brega, Radeč in različnih organizacij v kraju in okolici, pokazala neizmerna pripravljenost podpreti in sodelovati v tem projektu.

Cerkev poleg novega oltarja s kipom Marije pomočnice krasijo čudoviti svetopisemski prizori slikarja Bojana Sumraka.


Nastanek poslikav si lahko ogledate na:
https://sumrakb.wordpress.com/

 

Več o zgodovini in gradnji cerkvice Marije Pomočnice na Šmarčni si lahko preberete v ZBORNIKU, ki je bil izdan ob blagoslovu nove cekve 6.10.3 2013.