Znamenja in kapelice na Vrhu

Plazarjevo znamenje


Leseno znamenje Križanega stoji ob gozdnem robu pred zaselkom Pleček.

Preprosto prizmično ohišje je pokrito s pločevinasto strešico, ki je na čelni strani okrasno narezana. V njem je pripeto večje razpelo, na katerem je pritrjeno še podoba Križanega na manjšem križu. Pod ohišjem je na nizkem drogu pritrjena ovalna tablica z napisom "Sandi Plazar *1937 +1955".

Znamenje je postavljeno v spomin na nesrečno smrt Sandija Plazarja, ki ga je na tem mestu ubila elektrika iz daljnovoda

 

 

 

 


Kapelica na Plečki


Zidana Marijina kapelica pri Seničarjevi hiši v zaselku Pleček ima na čelni strani ločno zaobljen vhod, ki ga poudarjata dve plastični obrobi in obrobljeno zatrepno čelo. Vrata iz letev do polovice zapirajo vhod. Opečnata streha je dvokapna. Notranjost ima rebrast obok. Oltarski nastavek v obliki pročelja stebričastega antičnega templja ( na njegovem timpanonu in na strehi je baročno rezbarsko okrasje), obdaja kamnito zaobljeno nišo, v kateri stoji kip Lurške Matere božje. Na oltarju pred njim stoji kip Srca Jezusovega in še en kip Lurške Matere Božje, manjši kip Marije Pomočnice, razpelo, kipec klečečega angela in še slika Lurške Matere božje v oblikovanem kovinskem okvirju. S stropa visi rezljan triramni Lestanec

 

Kapelica je bila postavljena v 80.ih letih 19 stoletja ali v začetku 20. stoletja. Glavni kip Lurške Matere božje je izdelal Anton Štefic.


Seničarjevo znamenje


Leseno znamenje Križanega stoji pri vrtu Seničarjeve hiše na Vrhu. V močno razpadajočem ohišju je pritrjena podoba Križanega.

 

Znamenje je po vsej verjetnosti staro že preko sto let.

 

 

 

 

 

 

 


Znamenje pod Drago


Leseno znamenje Križanega stoji pod Drago pod Topolovcem ob pešpoti iz doline Grahovce na Topolovec oz. na Vrh. V prizmičnem ohišju z dvokapno strešico, ki je pritrjeno na srednje visok križ, je podoba Križanega.


Kapelica v Dragi

Kapelica vdragi ob poti na Topolovec

 

Zidana Marijina kapelica stoji v Dragi pod Topolovcem ob pešpoti iz doline Grahovce na Topolovec. Kapelica ima dvokapno opečnato strho in trikotno zaključen vhod z lesenimi vrati. Slemesnko čelo je plastično obrobljeno. Kapelica, ki je nastala približno konec 19. stoletja je bila močno razpokana in zapuščena. zato so se odločili, da jo podrejo in na novosezidajo.


Kužno znamenje


Zidano znamenje stoji ob cesti z vrha proti zaselku Okič, kjer se cesta odcepi proti cerkvi na Topolovec.

Slopasto znamenje ima nad nizkim temeljnim zidkom kvadrast trup s posnetimi robovi, ki se zaključujejo v obliki ajdovega zrna. Končuje se s poudarjenim robom, nad katerim stoji kvader s tremi oblo zaključenimi nišami. Pokriva ga piramidasta streha iz skrila. Čelna niša je obrnjena stran od sedanje cestne trase. V nišah so tiskane slike Marije z Detetom, Križanega in svete Družine

 

Znamenje uvrščamo med t.i. kužna znamenja iz konaca 16. ali začetka 17. stoletja


Sedmero Marijinih kapelic

 


Sedem zidanih kapelic stoji druga za drugo ob poti z Vrha na Topolovec. Leta 1734 jih je ob gradnji Marijine cerkve na Topolovcu dal postaviti baron Janez Andrej Mordax. Slopaste kapelice imajo oblo zaključene niše, ki so do polovice plitkejše in v zgornjem delu globlje. Pri spodnji kapelici, ki ima še ohranjen prvotni omet, je nad nišo poudarjeno zatrepno čelo. Kapelice so pokrite z dvokapno opečnatimi strehami, ki so jih obovili leta 1984.

 

Število kapelic ne ustreza številu postaj križevega potu, niti desetkam rožnega venca. Katere so bile podobe v prvotnih kapelicah, ni znano. Domačin Rudi Stopar je izdelal zasnove sedmih vitražev s prizori Marijinega življenja:

  • spodnja kapelica - Jezusovo rojstvo ( darilo Slave Slapšak (1998))
  • druga kapelica - Beg Marije in Jožefa z Detetom v Egipt ( darilo Leopolda in Pavle Oblak (1998))
  • tretja kapelica - Jezus uči v temlplju ( darilo Žužkovih (1998))
  • četrta kapelica - Srečanje Jezusa z Materjo ( darilo Andolškovih (1996))
  • peta kapelica - Marija in Apostol Janez pod Jezusovim križem ( darilo Conradyevih (1996))
  • šesta kapelica - Žalosta Mati božja ( darilo Dolinškovih (1995))
  • sedma kapelica - Polaganje Jezusa v grob ( darilo Borisa Slapšaka (1995))

Znamenje pri cerkvi na Okiču

Leseno znamenje Križanega stoji nasproti cerkve na Okiču ob cestnem odcepu na Drenovec. Na križu je pripeto prizmično ohišje, pokrito s pločevinasto strešico, ki je na čalu okrasno narezana. V ohišju je podoba Križanega.

 

 

 

 

 

 

 

 


Znamenje na Drenovcu


 

Leseno znamenje Križanega stoji v zaselku Drenovec
ob odcepu poti v dolino Grahovice.
Znamenje je bilo pred leti obnovljeno.

 

 

 

 

 


Znamenje pod Lipoglavom


Znamenje Križanega pod zaselkom Lipoglav je pritrjeno na deblo smreke, ki raste pri Božičevi njivi ob poti iz Lipoglava proti Brezovici. Podoba Križanega je pritrjena v majhno leseno prizmično ohišje z dvokapno strešico.