Znamenja in kapelice v Boštanju

Andolškova kapelica

andolskova1.jpg (12,9kb) Kapelica Matere božje stoji tik ob cesti na Gorenjem polju pri gostilni Panorama

Andolškovi, lastniki kapelice, menijo, da je kapelica stara že okoli 200 let in da jo je postavil njihov prednik, krošnjar suhe robe, ki je prišel v Boštanj iz ibniške doline.

Arhivski podatki poveddo, da se je z Žukovega šele v začetku 1868 na Zagrajškov dom priženil Anton Andolšek, kar priča o tem, da je kapelica lahko stara največ 140 let.

 

Zidana kapelica, delno odprtega tipa, ima dvokapno opečnato streho, ločeni portal z mrežnimi kovinskimi vratami, v stranskih stenah pa sta okenski lini. Nad vratami je niša, ki ponavlja motiv portala.Prvotno je bila kapelica slika Matere božje, ki so pozneje nadomestili s njenim kipom.

 

Po II sv.vojni so postavili nov kip Brezmadežne Matere Božje. Kip je blagoslovil boštanjski župnik Rudolf Urbič, ki je v Boštanju župnikoval od leta 1945 do konca 1946.

andolskova2.jpg (8,55kb)

H kapelici so se rade zatekale matere, ki so Marijo prosile pomoči za svoje otroke. Ko so kopali jarek za telefonsko napeljavo, so ob kapelici našli grob nezananega vojaka.

Kapelica je bila večrat obnovljena. Nazadnje so jo pbnovili leta 2003, ko so vgradili kovana vrata, v nišo nad vhodom pa so namesto križa postavili reliefno podobo vsevidnega božjega očesa, ki stoji na hlebu kruha.

19.oktobra 2003 je bila kapelica ponovno posvečena, tega dne pa so opravili tudi simbolični pokop neznanega vojaka


Kapelica Srca Jezusovega

nasproti-cerkve.jpg (11,8kb) Kapelica stoji nasproti farne cerkve tik ob vaški cesti. Njen lastnik je bil Drmelj, danes pa zanjo skrbijo sosednje in župnija.

 

Kapelica je delno odprtega tipa in ima dvokapno opečnato streho, v stranskih stenah pa okenski lini.

 

Verjetno so jo postavili v 80-ih letih 19.stoletja. Leta 1999 so jo obnovili, saj jo je vojaški tovornjak, ki se je vanjo ponesreči zaletel, močno poškodoval.

Pri njej se procesija Sv. Rešnjega telesa prvič ustavi, duhovnik prebere prvi evangelij in podeli blagoslov.


Liparjeva kapelica


lipar1.jpg (9,63kb) lipar2.jpg (11,3kb)Kapelica Roženvenske Matere božje stoji ob novi hiši družine Teraž.

kapelica je zaprtega tipa z dvokapno opečnato streho. Če sodimo po slogu notranjščine in oltarnega nastavka, je bila zgrajena v 80-ih letih 19. stoletja. Nad lesenim ltarnim nastavkom visi velika slika Roženvenske Matere božje, mladostno delo boštanjskega rojaka, slikarja Franca Klemenčiča.

S podobo naj bi si bil Klemenčič pridobil podporo krškega župnika za študij na dunajski likovni akademiji.

Kapelica je bila obnovljena okoli leta 1984.

 

Pri tej kapelici se procesija Sv. Rešnjega telesa drugič ustavi, duhovnik prebere drugi evangelij in podeli blagoslov. Tukaj je duhovnik, ki je vodil pogrebni obred, počakal krsto s pokojnikom in jo pospremil v farno cerkev (kondukt)


Možiceva kapelica

Marijina kapelica stoji pri hiši Možicovih.

Leta 1986 se je vanjo po nesreči zaletel tovorni avtomobil in jo razrušil. Za eno leto so postavili zasilno kapelico, leta 1988 pa so sezidali sedanjo in jo na praznik Sv. Rešnjega telesa tudi blagoslovili.

Pri njej se procesija Sv. Rešnjega telesa tretjič ustavi.


Marijina kapelica pri pokopališču


pokopalisce1.jpg (15,7kb) pokopalisce2.jpg (14,9kb)Kapelica stoji ob pokopališkem zidu. Njena lastnica je župnija.

 

Kapelica je delno odprtega tipa. V stranskih stenah so večje okenske odprtine. verjetno je bila tudi ta kapelica sezidana v 80-ih letih 19. stoletja, kot prejšne tri. Nad oltarjem visi oliografska kopija kronane Matere božje. Pod njo je na preprostem deščičnem oltarnem podstavku pripet relief glave mučenega Jezusa iz terakote.

 

Pri njej se procesija Sv. Rešnjega telesa četrtič ustavi.


Znamenje pri Kugoničevih

kugonic.jpg (8,32kb)Leseno Marijino znamenje stoji ob poti pri hiši Kugoničevih (Boštanj št.10), ki so tudi njegovi lastniki.

znamenje je pripeto na nizek noslini drog. Ima obliko omarice v stilu "alt deutsch" s steklenimi vrati v okviru. Strešica je iz pločevine, ki je na čelni strani slikovito narezana.

V omarici stoji lesen Marijin kip.

 

 


Medvedov križ

medved.jpg (9,21kb)Leseno znamenje Križanega stoji na travniku pri prvem mostičku na Grahovici. Lastniki znamenja so Medvedovi iz Gragovice.

Prizmično oblikovano ohišje ima spodaj rezbarjeno ograjico in je pokrito z dvokapno skrilno strešico, ki je spredaj obrobljena z okrasno letvico. V njej visi majhna podoba Križanega.

 

 

 


Maroltovo znamenje na Redni

 

marolt.jpg (6,68kb)Znamenje stoji nad kmetijo Maroltovih na Redni nad Boštanjem. po izročilu so ga postavili v zahvalo za konec lakote.

Leseno, rahlo prizmično ohišje z dvokapno pločevinsato strešico, ki je na čelu slikovito narezana, je pripeto na nizek drog. V ohišju je pritrjena oliografska slika Brezjanske Matere božje.