SREČANJE MPS

 

ZAPISNIK IZ SREČANJA MPS, 17. 12. 2022

V soboto, 17. 12. 2022, je z zamudo potekala seja MPSja. Srečanje smo odprli z molitvijo in uvodno refleksijo. Prva točka seje so bili birmanci. Od 6. do 8. januarja bo potekal vikend duhovnih vaj, za katerega boste starši v prihodnjih tednih dobili podrobnejše informacije. Poleg gospoda župnika bomo del programa pripravili tudi mladi, sestanek za animatorje za načrtovanje le-tega pa bo predvidoma potekalo 29. 12. 2022. V januarju bomo poleg skupin, v katere smo že razdejeni (liturgična, pevska in voditelji), začeli z intenzivnejšo pripravo na birmo, pri kateri si bomo podrobneje pogledali sveto pismo, našo župnijo, zakramente in zavetnike. Prvo srečanje bo v soboto, 21. 1. 2023, od 9h do 12h. Z animatorji smo predebatirali tudi našo odzivnost v skupini na instagramu, ki ni bila najboljša, zato smo se zmenili, da bomo probali biti bolj odzivni.

V drugi točki seje smo podrobneje pogledali mladinsko polnočnico, ki bo potekala 24. 12. 2022 ob 17h v farni cerkvi. Govorili smo predvsem o tehničnih stvareh, da bi polnočnica potekala čim bolj gladko. V tem tednu so predvidene tudi vaje s pevsko skupino birmancev, točnejši datum in ura pa bosta sporočena v kratkem.

Kot tretje smo se pogovarjali o prihodnosti naše skupine in predajanje znanja na naše naslednike. Tako smo se odločili za organiziranje t.i. "animatorskega pripravništva", v katerega se lahko vključijo sedmošolci. Animator mora imeti prejet zakrament sv. birme, s pripravništvom pa želimo dati možnost tudi tistim (predvsem sedmošolcem), ki tega zakramenta še nimajo prejetega. Seveda pa na tej točki vabimo tudi vse birmance in birmanke, pa tudi vse tiste, ki se želijo preizkustii v animatorskih vodah, da se udeležijo šole za animatorje. Zinteresirani za bodisi pripravništvo bodisi animatorstvo se lahko javite na gmail animatorjev, ki jih imate na spletni strani, ali pa k gospodu župniku.

Četrta točka naše seje je bila namenjena verouku. Zaradi kolektivnih obveznosti, ki jih imajo kateheti od 5. do 7. razreda, so predlagali, da bi verouk za veroučence od 5. do 7. razreda od januarja do aprila potekal od 16.30 do 18.30. Pri tem bomo poslušali tudi želje staršev, za fiksno potrditev teh sprememb pa spremljajte oznanila, kjer bo to tufi zapisano. Prav tako je za januar predvideno tudi srečanje katehetov obeh stopenj.

Čeprav je poletje še daleč, smo se animatorji že začeli pogovarjati o oratoriju. Zaradi večje informiranosti in lažje preglednosti za starše smo se odločili, da letos izdamo brošuro oratorija, v kateri bodo vse potrebne informacije za starše + dnevni red vsakega izmed oratorijskih dni. Prav tako smo poudarili pomembnost učinkovite razdelitve nalog med animatorje in se na ta način razbremeniti.

Srečanje smo zaključili z zaključno refleksijo in neformalnim pogovorom.

 

ZAPISNIK IZ SREČANJA MPS, 10. 9. 2022

V soboto, 10. 9. 2022, je potekalo prvo srečanje mladinskega pastoralnega sveta župnije Boštanj po daljšem poletnem premoru. Kot po navadi smo srečanje odprli z refleksijo. Prva tema, ki smo se je dotaknili, je bila verouk. Pogledali smo si letošnjo razporeditev katehetov po razredih in se seznanili z začetkom verouka. Posebno pozornost smo namenili birmancem in začrtali sestanek z njimi, ki bo 30. 9. ob 18.30 v župnijski cerkev. Na sestanku bodo birmanci seznanjeni z novostmi in pomembnejšimi dogodki, ki jih čakajo v prihajajoči pripravi na sveto birmo. V nadaljevanju nam je Sara predstavila letošnji potek šole za animatorje, ki bo potekala v mesecu maju. Vse, ki čutijo animatorski klic in imajo zakrament sv. birme, lepo povabljeni! Nekaj pozornosti smo namenili tudi mladinski maši, ki bo po poletnem premoru ponovno vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 10h. Mladi že nekaj časa debatiramo o skavtih v naši župniji. Gospod župnik nam je podrobneje predstavil skavtsko dejavnost, nekateri mladinci iz naše župnije pa so se k skavtom že vpisali. Upamo, da bomo v prihodnjih letih skavtski steg odprli tudi v Boštanju. Beseda je tekla tudi o enotnih puloverjih, ki bi bili namenjeni vsem mladim sodelavcem v naši župniji. Za konec nam je gospod župnik predstavil še škofijski odbor mladih (ŠOM), na katerem se srečujejo različni mladinski voditelji cerkvenih organizacij znotraj škofije in začrtujejo vizijo škofijske mladinske pastorale. Odbor bo začel zasedati v oktobru.

 

ZAPISNIK IZ SREČANJA MPS, 11. 6. 2022

Po uvodni molitvi in refleksiji, ki je bila po napornem mesecu še kako potrebna, smo mladi besedo namenili o koncu verouka. Vsem veroučencem in staršem se zahvaljujemo za uspešno sodelovanje pri letošnjem verouku. Ker je oratorij že pred vrati, smo večino sestanka namenili pripravo le-tega. V mesecu juniju se začenjajo intenzivne priprave na oratorij (priprava delavnic, načrtovanje in postavljanje oratorijske vasi, sama organizacija in koordinacija oratorija, ...). Animatorji se iskreno zahvaljujemo za vsak vaš dar, ki ste ga namenili za oratorij in Bog vam povrni! Ker je bilo to zadnje srečanje MPS-ja pred počitnicami, vam mladi iz župnije Boštanj želimo sončno, sproščujoče in lepo poletje in se slišimo v začetku jeseni!

 

 

ZAPISNIK IZ SREČANJA MPS V SOBOTO 13. 5. 2022

Srečanje smo kot po navadi začeli z refleksijo. Najprej nam je Špela na kratko predstavila temo pogovora v ŽPS-ju. Več informacij o srečanju ŽPS-ja bo na voljo v oznanilih. Naslednja tema, ki smo se je dotaknili, je bil oratorij. Zaradi spleta okoliščin sporočamo, da bo oratorij potekal od 25. 7. do 29. 7. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da izpolnete spletno prijavo; prijavnice bodo na volju na Facebooku župnije Boštanj, na instagram profilu oratorij Boštanj in na spletni strani. Ob sklepu veroučnega leta bo pri mladinski maši ofer, kjer bomo zbirala sredstva za pripravo oratorija. Bog povrni za vsak vaš dar. Prav tako bo v sklopu mladinske maše potekala tudi kratka prezentacija samega poteka oratorija, kjer boste dobili vpogled v oratorijski vsakdan in letošnjo temo. V nadaljevanju nam je Sara povzela tudi srečanje za voditelja 2, ki se ga je udeležila. Nazadnje je beseda tekla o verouku in birmancih. Pojavila se je ideja, da bi naslednje leto MPS sprejel tudi zastopnika birmancev, ki bi na srečanjih poročal o vprašanjih, idejah in željah birmancev. Več informacij o zaključku verouka pa najdete v zapisniku iz MPS-ja, ki je potekalo v soboto, 9. 4. 2022. Srečanje smo zaključili z neformalnim pogovorom

 

 

ZAPISNIK IZ SREČANJA MPS V SOBOTO, 9. 4. 2022

Srečanje smo tokrat začeli malo drugače. V sklopu sinode, ki poteka v vesoljni cerkvi, smo si tudi mi dovolili na to temo odpreti debato. Namen sinode je povezovanje vseh vernikov na svetovnem nivoju, vabljeni pa smo tudi k razmisleku o morebitnih izboljšavah v Cerkvi. Tudi mladi smo debatirali o sodelovanju mladih v preteklosti, prav tako pa smo razglabljali o prihodnosti mladih v Cerkvi. Polni lepijh spominov na naše projekte smo s tem sinodalno srečanje tudi zaključili. Po kratkem premoru smo se spet zbrali v učilnici in srečanje MPS začeli z refleksijo. Prvi predmet pogovora je bil pasijon, ki je sedaj že za nami. Na tej točki bi se radi mladi iz srca zahvalili birmancem za odlično sodelovanje. Organistka Neža nam je nato predstavila dogajanje na koru in pevskih vajah. Sledila je beseda o oratoriju. Animatorji zaključujemo s snemanjem filma, v mesecu maju in juniju pa si boste lahko pri mladisnki maši ogledali tudi krajšo predstavitev o oratoriju v naši župniji. Na koncu srečanja pa smo besedo namenili verouku. Časovno stvar izgleda takole:

- 15. 5. - MLADINSKA MAŠA ob 10h

- v mesecu maju bo verouk potekal normalno, prav tako ste otroci vabljeni na šmarnice, ki bodo ob petkih potekale v sklopu verouka

- 3. 6. - ZAKLJUČEK VEROUKA ZA VEROUČENCE IN BIRMANCE

  •  veroučenci od 1. - 3. razreda imajo zaključek od 16.00- 16.45
  •  veroučenci od 4. - 6. razreda imajo zaključek od 17.00 - 17.45
  • birmanci imajo zaključek od 18.30 do 19.30

 

- 5.6. - MLADINSKA MAŠA + PODELITEV SPRIČEVAL VEROUČENCEM (ob 10H)

 

Srečanje smo zaključili z neformalnim pogovorom.

                                                                                                                napisal: Nejc Krnc

 

 


Nazaj
18.12.2022