Znamenja in kapelice na Vrhu

AKTUALNO

Nedeljska maša: 8.00 in 10.00
Priprava na zakon
Sklep verouka: v petek, 5. junija

Pri nedeljski maši upoštevajte uradna navodila. V naši cerkvi ni potrebna maska, uporabljajte jo po lastni presoji, držimo pa se predpisane razdalje.

O sklepu verouka in pripravi na zakon so informacije v Boštanjskem zvonu.

Verouk bomo zaključili v petek, 5. junija.
16.00 – 17.00 skupine od 1 - 3r
17.30 – 18.30  skupine od 4 – 6r
Otroci prinesite delovni in liturgični zvezek. Če ste sodelovali pri šmarnicah, prinesite tudi podatke o tem (lahko vam napišejo starši ali pa sami).
Prvo sveto obhajilo bo v jeseni. O datumu se bomo pogovorili s starši.

Priprava na zakon

NOVI TERMINI
Sreda, 13. 5. in 20. 5. ob 19.30, prostori Župnije Boštanj - ZASEDENO
Sreda, 03. 6. in 10. 6. ob 19.00, prostori Župnije Boštanj - MOŽNE PRIJAVE
Obvezna prijava!


Nazaj
01.06.2020