Znamenja in kapelice na Preski

Kapelica na Poganki


Kapelica stoji med vinogradi na poti na Poganki. Prvotno kapelico je po izročilu pred 100 leti sezidal nekdo iz rodbine Dankel iz zaselka Jelše v zahvalo za srečno vrnitev iz Amerike, kamor je odšel s trebuhom za kruhom.

Kapelica je imela na pročelju veliko kvadratno nišo z oknom. V njej je stala podoba Križanega. Nad to nišo je bila manjša niša s trikotnim zaključkom.

Zaradi širitve poti in zelo slabega stanja jo je leta 1998 Tone Lisec iz Lukovca št. 41 postavil na novo in v glavnem obnovil arhitekturno podobo stare kapelice.


Severjevo znamenje

Leseno znamenje v prizmičnem ohišju, ki ga zaključuje dvokapna strešica, stoji pod Severjevo domačijo ob poti proti Konjskem

V ohišju stoji oliografna slika sv. Alojzija. Čelo ima pod strešico valovito obrezano letev, spodaj pa ga zapira preprosta ograjica.


Liščevo znamenje

Preprosto leseno znamenje je po prvi svetovni vojni ob razcepu poti pred Presko postavil Jože Lisec iz Preske št.5 v zahvalo za srečno vrnitev iz vojske po prvi sv. vojni.

Podoba kKrižanega v prizmičnem ohišju je pokrita z dvojno pločevinasto streho.

Znamenje so leta 1996 zamenjali z novejšim.


Zahvalno znamenje Liščevih

Ob Liščevi hiši št. 8 stoji leseno znamenje Križanega, ki so ga leta 1946 postavili liščevi v zahvalo za srečno vrnitev iz nemškega izgnanstva.

V prvotnem preprostem kvadrastem ohišju z dvokapnostrešico je stala oliografna slika angela varuha. leta 1996 so postavili novo znamenje s prizmičnem ohišjem, ki ga zapira ločna pločevinsta streha s široko in nazobčano obrobo, spodaj pa je ograjica iz dveh letvic. V ohišju je pritrjena podoba Križanega, ob njem pa stoji kip Srca Jezusovega.


Znamenje pri Severjevi Zidanici

Leseno znamenje pri Severjevi zidanici stoji na mestu, kjer naj bi se po izročilu nekdo smrtno ponesrečil.

V preprostem lesenem ohišju z dvokapno strešico je kičasta podoba Matere božje. pred nji je stala podoba angela varuha.


Znamenje Križanega

Leseno znamenje Križanega stoji ob poti proti naselju Preska kakih 300 metrov nad znamenjem pri Severjevi zidanici.

V prizmičnem ohišju z dvokapno pločevinasto strešico, pritrjenem na drog, je pribita podoba Križanega.

Znamenje je bilo obnovljeno leto 1996.