Znamenja in kapelice na Novem Gradu

Kuharjev križ


Leseno znamenje Križanega stoji ob cesti iz Vitovca proti Novemu gradu, pred gozdom pred Kuharjevo hišo. Prizmično ohišje z izbočeno pločevinasto strešico je pritrhjeno na križ. V ohišju je pribita majhna podoba Križanega.

 

 

 

 

 

 

 

 


Znamenje pred Živo Goro


Leseno znamenje Križanega stoji ob poti v Živo Goro.

Prizmično ohišje, pokrito z izbočeno pločevinasto streho, z valovito slemensko letvijo in preprosto ograjico ob dnu je pripeto na križ. V ohišju je pritrjena podoba Križanega. Na križu je izrezana letnica postavitve znamenja 1961.

 

 

 

 

 

 

 


Kapelica na Nežnicah


Zidana Marijina kapelica stoji pri Janežičevi domačiji v zaselku Nežnice. Leta 1933 jo je postavil Janez Kranjc, takrat gospodar domačije, s čimer je izpolnil zaobljubo, da bo sezidal kapelico, če se bo srečno vrnil iz I. sv. vojne. Janežičevi so kapelico leta 1988 prenovili.

Danes je njen izgled preprost. Nad vhodom z zastekljenimi vrati sta na steni napisani letnici 1933 - 88, nad njima pa je stiliziran križ. V kapelici na podstavku v nizki pravokotni niši stoji kip Marije Pomočnice, ob katerem sta dva kipca angelov. Na oltarni steni visita tiskani sliki svete Dominike Mazzarello in sv. Janeza Bosca, na stranskih stenah pa sliki Srca Jezusovega in Srca Marijinega.