Znamenja in kapelice na Apneniku

Stegenškova kapelica Angela varuha v Apneniku

 

Zidana kapelica z dvokapno streho stoji ob cesti med vinogradi v Apneniku.

Posvečena je Angelu varuhu.

Dokončana  in blagoslovljena leta 2022

 

 

 


Znamenje na Guntah

Na križišču poti pod zaselkom Gunte stoji ob gozndem robu leseno znamenje Križanega. V kvadrasto ohišje z dvokapno strešico z obločno zarezano slemensko letvjo, ki je okrašena s štiriperesno vetrnico in preprosto ograjico ob dnu, je priotrjena podoba Križanega iz litega železa

 

 

 

 

 

 

 

 


Znamenje ob poti z Gunt v Boštanj

Leseno znamenje Križanega stoji ob poti z Gunt proti razvalinam boštanjskega gradu.

Na visokem križu je pritrjena podoba Križanega iz litega železa. podoba je zaščitena z deščicami v ozadju in s pločevinasto strešico, ki je pritrjena na ramena križa.

 

 

 

 

 

 

 


Leseno znamenje v Kravji dolini

Leseno znamenje sv.Janeza stoji ob Jerajevem vinogradu ob razcepu poti v Kravji dolini na Reber.

V prizmičnem ohišju z zastekljenimi vratci in valovito pločevinasto strešico, ki je na čelni strani narezana, stoji kip sv. Janeza, ki je upodobljen s križam v roki.

 

 


Znamenje pod nekdanjo Slapšakovo domačijo

Leseno znamenje Križanega stoji med sadovnjaki pod nekdanjo Slapšakovo domačijo ob cesti, ki pelje na Veternik.

Kvadrasto ohišje z dvokapno strešico in preprosto ograjico ob dnu, v katerem je pripeta podoba Križanega, je pritrjeno na visok križ.

 

 

 

 

 

 

 


Kapelica pri lipi

Marijina zidana kapelica stoji med vinogradi na Veterniku.

Kapelica ima dvokapno opečno streho. Vhodna odprtina je polkrožno zaključena in sega skoraj do slemenskega čela. Zapirajo ga zastekljena vrata. Nad vhodom je polkrožno zaključena niša s podobo Križanega. Podobni niši sta tudi ob straneh. Na oltarju na podstavku stoji kip Lurške Matere božje, nad njo pa je oliografska slika Marije z Detetom. Ob podstavku stojita kipca Srce Marijino in Srce Jezusovo.

Kapelico so obnovili leta 1987. Po izročilu je kapelica stara toliko, kot je stara lipa pred njo. Za kapelico skrbijo lastniki vinogradov in Tromletovi.


Znamenje pred Kovačevo domačijo

Leseno znamenje Križanega stoji ob cesti na vrhu Veternika pred nekdanjo Kovačevo domačijo. Podoba Križanega je pripeta v prizmično ohišje z dvokapno strešico in preprosto ograjico ob dnu.