Znamenja in kapelice na Kompolju

Kužno znamenje pri Judeževih

Zidano slopasto znamenje stoji ob cesti pri Judeževi domačiji na začetku Kompolja iz smeri Šmarčne.

Znamenje ina enovit vitek trup z ostrimi robovi. Mere trupa so 100 x 100 x 400 cm. Pokrit je s štiristranično piramidasto prelomljeno streho iz bakrene pločevine. Na konici strehe je krogla z križem. Pri vrhutrupa so na vseh straneh polkrožno zaključene plitke niše. V njih so tiskane slike svetnikov. Na čelni strani je pod nišo vzidan kropilni kamen.

 

Po slogu sodeč je znamenje nastalo v prvi polovici 17. stoletja. Znamenje je bilo obnovljeno leta 1995 in naslednje leto tudi ponovno blagoslovljeno

 

 


 

Mlakarjevo znamenje

Na Leseno znamenje Srca Jezusovega stoji ob poljski poti, ki pelje skozi polja na cesto Boštanj - Radeče.

 

Znamenje je iztesano iz hrastovega debla. V pravokotni izdolbini stoji kipec Srca Jezusovega.

Pri vrhu je prečka, ki opira spodnji del dvokapne opečnate strehe.

Na spodnjem delu droga je na čelni strani vrezan verz:

O, ROMAR, ZOPET STOPAŠ ČEZ POLJANE

VES SI PREVZET OD SILNE BOLEČINE.
PO NJEJ ZDAJ NOSIŠ SEBI TIHI MIR,
SAJ SI OKUSIL NEUSAHLJIVI VIR
IN PLI LJUBEZEN, KI NIČ VEČ NE MINE.
O,DA JE VSEM TOLAŽIL LJUDSKE RANE

Na drugi strani droga so vrezane kratice v obliki križa ( N,RKK,19V96, I), kakor kaže desna slika

Leta 1996 je znamenje po naročilu Fanike Železnik izdelal Peter Kurnik iz Loga. Prvotno znamenje je dal pred II.sv. vojno postaviti domačin v zahvalo, da je na tem mestu preživel roparski napad, ko se je vračal z denarjem za prodano živino s sejma v Radečah.


Znamenje Terezije Scheyer


Znamenje stoji tik pod cesto Boštanj - Radeče, nasproti odcepa nove ceste na Mrtovec in sicer na kraju, kjer se pred mnogimi leti smrtno ponesrečila Terezija Scheyer. Mož ji je okoli 1880 postavil litoželezni križ z Jezusom, ki je pritrjen na 80 cm visok kamniti podstavek. Na prednji strani podstavka je vklesan že močno zbrisan napsi

Za znamenje je do svoje smrti skrbela soseda Barbara Petek.

 

 

 


Znamenje med njivami


Leseno Marijino znamenje stoji med njivami od Stegenškove hiše proti Dvorcu. V prizmičnem ohišju s preprosto pločevinasto streho je pritrjeno porcelanasto doprsje Marije.