CERKEV NAJDENJE SVETEGA KRIŽA - LOG

BIRMA 2021

VSA OBVESTILA V PRIPRAVI NA SVETO BIRMO

NAVODILA OB BIRMI
V cerkvi imajo prednost starši in sorodniki birmancev/birmank. Pred cerkvijo bodo klopi za druge udeležence, poskrbljeno bo za ozvočenje in za tekočino.
Fotografiranje od 14.00 dalje
Postavitev v sprevod pred cerkvijo (dekleta, fantje, (9r potem 8r) po abc, 10 min prej
Birmanci/birmanke stojite na desni strani, botri na levi
V sprevodu prejmete birmanski listek, s katerim pridete pred škofa (Hana A.)
V cerkvi sledite navodilom voditeljev (Špela, Laura)
Sodelujoči v prvem delu (uvod, berila in psalm) se že na začetku postavite k desnemu stranskemu oltarju, kjer bodo voditelji. Po končani vlogi greste k svojemu birmancu/birmanki. Tudi drugi sodelujoči prihajate z desne strani.Pri psalmu soelujejo pevci, bere Patricija.
Pri birmi začnemo z leve strani. Stopite blizu birmovalca in GLASNO povejte ime!
Takoj po birmi so prošnje: sodelujoči se ustavite pri stranskem oltarju (pri voditeljih)  
Samo kruh in vino prihajata z leve strani, pri levem stranskem oltarju!
Skupno fotografiranje po možnosti zunaj.


POTEK SV. BIRME, 19. 6. 2021 V BOŠTANJU, SVETA MAŠA – ob 15h

Birmovalec: msgr. Andrej Glavan, škof novomeški
Pripraviti: kadilnica, lavabo (kruh), lekcionar, PREZBITERIJ, klopi, mikrofon, redarji; rezervirane prve klopi, šopki, ministranti, animatorji, foto, DVD.

 -        Sprevod iz župnišča                                                    - Kor 

-        Pozdrav birmovalcu                                                    - Ciril Dolinšek

-        Poljub oltarja, kajenje                                                 - Pevci

-        KRIŽ  in povabilo h kesanju                                       - birmovalec

-        Gospod usmili se                                                         - kor

-        Slava:                                                                          - birmovalec/pevci

-        Berilo 1:                                                                     - Marija Simončič

-        Psalm:                                                                         - Patricija Udovč, pevci

-        Berilo 2:                                                            - Rebeka Androjna Gorišek

-        ALELUJA in vrstica                                                   - pevci

-        Evangelij                                                                     - diakon

-        Nagovor (g. birmovalec), takoj nato birmovanje (brez pesmi!)

-        SVETA BIRMA (po obredniku), prezbiterij. TIŠINA (spremljava: S S P…)

-        Lavabo, takoj po birmi (umivanje)                   

-        Prošnje za vse potrebe:                                                - birmanci

-        Darovi – kruh in vino, brez besedila                            - družina Pirc

-        Darovanjska pesem                                                     - pevci

-        SVET, SVET…                                                          - ljudsko

-        2. evharistična molitev (ali po izbiri)

-        Oče naš                                                                       - ljudsko          

-        obhajilo (birmovalec obhaja birmance in botre) ; Marijin oltar, stranski del

-        Pesem                                                                          - ljudska obhajilna

-        Zahvala občestvu in birmovalcu                                  - birmanci

-        Oznanila                                                                      - župnik

-        Blagoslov, sklepna pesem                                           - pevci

-        SPREVOD V ŽUPNIŠČE (birmanci ostanejo na mestih, se razdeli plakete, spričevala) skupno fotografiranje zunaj

BERILA, PSALM, PROŠNJE
Bralci besedila dobite pri Špeli (desni stranski oltar), ne potrebujete jih nositi s seboj

PRVO BERILO JE IZ KNJIGE PREROKA EZEKIJELA
(Ezk 36,24-28) (Pavza)

To govori Gospod Bog: Vzamem vas izmed narodov in vas zberem iz vseh dežel ter vas nazaj pripeljem v vašo deželo. Pokropim vas s čisto vodo, da boste čisti, vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim. Dam vam novo srce, novega duha vam vlijem v vašo notranjost Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce.Svojega duha vam vdihnem v vašo notranjost in storim, Da se boste ravnali po mojih zakonih,se držali mojih odlokov in jih spolnjevali.
Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom,ter boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog.

 (Pavza) Božja beseda.


PSALM
PEVCI POJEJO ODPEV, BRALEC BERE BESEDILO.
ODPEV: »Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.«

Slávi, moja duša, Gospoda.
Gospod, moj Bog, zelo si velik,
veličastvo in sijaj si oblekel.
O Gospod, kako številna so tvoja dela,
zemlja je polna bitij, ki si jih ustvaril.
ODPEV: »Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.«

Če skriješ svoje obličje, se prestrašijo.
Ko jim vzameš dih, preminejo in se v svoj prah povrnejo.
Ko pa pošlješ svoj dih, so ustvarjena,
in prenoviš obličje zemlje.
ODPEV: »Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.«

Gospodova slava naj traja na veke,
Gospod naj se veseli nad svojimi deli.
Naj mu bo prijetna moja pesem,
veselíl se bom v Gospodu.
ODPEV: »Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.«


DRUGO BERILO JE IZ APOSTOLSKIH DEL
(Apd 4,13-21) (pavza)

Ko so poglavarji, starešine in pismouki videli Petrovo in Janezovo srčnost in opazili, da sta neuka in preprosta človeka, so se čudili. Spoznali so ju, da sta bila z Jezusom. Videli so pa tudi, da pri njima stoji ozdravljeni človek, in niso mogli nič ugovarjati. Ukazali so jima, naj gresta iz zbora, in so se med seboj posvetovali:»Kaj naj storimo s tema človekoma? Da se je namreč po njima zgodil očiten čudež, je znano vsem jeruzalemskim prebivalcem in tega zdaj ne moremo tajiti. Da pa se to še bolj ne raznese med ljudstvo, jima zagrozimo, naj nikomur več ne govorita v tem imenu.«
Poklicali so ju torej in jima zabičali, naj v Jezusovem imenu nikakor več ne govorita in ne učita. Toda Peter in Janez sta jim odgovorila:»Sami presodíte, ali je pred Bogom prav, vas bolj poslušati ko Boga. Ne moremo namreč, da bi ne govorili, kar smo videli in slišali.« Ti so jima spet zagrozili, nato ju pa izpustili, zakaj nič niso mogli najti, kako bi ju kaznovali, in sicer zaradi ljudstva, ker so vsi poveličevali Boga za to, kar se je zgodilo. (pavza)

Božja beseda


Prošnje

Prošnje
Sledijo takoj po birmi, zato bodo takrat bralce prošenj voditelji zadržali na desni strani. Razporedite se po vrstnem redu in skupaj pridete do ambona in se postavite v vrsto. Po končani prošnji se postavite nazaj v vrsto bralcev. Po zadnji prošnji vsi skupaj po vrsti odidete mimo voditeljev na svoja mesta.

1.     PROSIMO TE ZA VESOLJNO CERKEV, NAJ JO GOSPOD SPREMLJA, VARUJE IN PODPIRA. MATIC

2.     PROSIMO TE ZA NAŠEGA BIRMOVALCA IN VSE BIRMOVALCE – NAJ JIH GOPOD NAPOLNI Z MODROSTJO IN MILOSTJO. ZALA

3.     PROSIMO TE ZA NAS VSE, KI SMO TUKAJ ZBRANI, GOSPOD POTRDI NAS V VERI, UPANJU IN LJUBEZNI. ALEN

4.     PROSIMO TE, DA BI BILI VSI LETOŠNJI BIRMANCI V OBILJU DELEŽNI DAROV SVETEGA DUHA. LARA

5.     PROSIMO TE ZA NAŠE BOTRE, DA NAM BODO V OPORO NA NAŠI ŽIVLJENSKI POTI. VID

6.     PROSIMO TE ZA NAŠE OČETE IN MAME, NAJ JIH TVOJA LJUBEZEN VODI PRI NJIHOVEM POSLANSTVU. LUCIJA

7.     PROSIMO TE ZA VODITELJE BIRMANSKIH SKUPIN, DA BI MLADE ŠE NAPREJ SPREMLJALI  SVOJIM ZGLEDOM IN MOLITVIJO. TEODOR

8.      ZA VSE BOLNIKE IN TRPEČE, NAJ JIM GOSPOD POMAGA PO SVOJEM DUHU TOLAŽNIKU. LEA

9.      ZA NAŠE RAJNE, NAJ JIM GOSPOD PODELI ZA NJIHOV TRUD PLAČILO V NEBEŠKEM KRALJESTVU. NEJCBIRMA, OBHAJILO 2021 ČASOVNICA

Devetdnevnica v okviru srečanj in preko FB.

Ponedeljek, 14.6.

Doma ponovite spovedni obrazec, se pogovorite o spovedi
19- sveta maša
Priložnost za sveto spoved za starše in ostale
19.30 - srećanje staršev
19.30 – prva sveta spoved

Priprava na obhajilo -
Prva spoved

Torek, 15.6.

Priprava doma
Birmanci in birmanke se pripravijo na srečanje z birmovalcem. Preglejte delovni zvezek, naše delo, pripravljena vprašanja …

 

Sreda, 16.6.

17.00 – spoved za birmance in birmanke (cerkev)
18.00 – srečanje za birmance/ke, starše, botre
19.00 – sveta masa

Priložnost za sveto spoved za starše, botre in ostale
Vaja z birmanci in botri
Sodelovanja

Priprava na birmo
Spoved
Srečanje z birmovalcem

Četrtek, 17.6.

19.00 – sveta maša
19.30 – vaja s prvoobhajanci in starši
Sodelovanja pri slavju

Priprava na obhajilo

Petek, 18.6.

18.00 – priprava mlajev (Matjaž, Stanko in drugi)
18.00 – čiščenje cerkve
Pol ure pavze med mašo, pogovor staršev …

19.00 – sveta maša (7.dan)
Po maši nadaljevanje dela

Priprava na birmo in obhajilo
Priprava cerkve

Sobota, 19.6.

14.00 - Foto

Zapora parkirišča (Matjaž in gasilci)
Ozvočenje in klopi zunaj (gasilci?)
Pogostitev odpade (standardi!) Na voljo bo tekočina.
Sprevod iz župnišča
Šopki za botre in birmance/ke

19.00 – ureditev cerkve za naslednji dan

SVETA BIRMA, 15.00

Nedelja, 20.6.

9.00 - Foto

Zapora parkirišča (Matjaž in gasilci)
Ozvočenje in klopi zunaj
Sprevod iz župnišča
Šopki, svečke
Pogostitev odpade (standardi!) Na voljo bo tekočina.

SVETO PRVO OBHAJILO, 10.00
Foto, 9.00

 

10.6. Srečanje s starši, 19.30
Stroškovnik:
Krašenje: 10 €
Snemanje: 20   
Foto: 29    
Spominek: 15
(oljčni križ)
Skupno:
74 vključno s snemanjem
54 brez snemanja
Predvideno je, da vnaprej zberemo denar.

Dogovori:
Spoved: sreda, 16.6. ob 17h
Srečanje z birmovalcem (birmanci, starši, botri): sreda, 16.6. ob 18h (ob 19h maša)
Zapora (gasilci)
Mlaji (kombinacija s starši prvoobhajancev): petek, 18h
Čiščenje in urejanje: petek, 18h
Pogostitev: še odprto, glede na situacijo
Sodelovanja:
Pozdrav birmovalcu: Ciril
Berilo: Marija in Rebeka
Kruh in vino: Metka
Zahvala: birmanci/birmanke

29.5.2021, sobota: Srečanje s starši, 17h (ko pripeljete otroke), vsebinski in tehnični del
29.5.2021, sobota, Preverjanje po skupinah, priprava ob 17h

22.5.2021, sobota, zadnja delavnica in nadomestne delavnice, 9.00-12.00

15.5.2021
To soboto smo naredili kar dve delavnici.
Sveta birma je predvidena v soboto 19.6. 2021, ob 15.00
Birmanci imajo pred birmo štiri delavnice (sobota, 9-12h)
Sobota, 22.5. zadnja delavnica:
v prvem delu bomo naredili še zadnjo delavnico. V drugem delu boste tisti, ki vam kakšna delavnica manjka, vstopili v manjkajočo delavnico.


8.5.2021
Sveta birma je predvidena v soboto 19.6. 2021, ob 15.00
Birmanci imajo pred birmo štiri delavnice (sobota, 9-12h)
Sobota, 8.5, prva delavnica
Sobota, 15.5., druga in tretja delavnica
Sobota, 22.5., četrta delavnica
Predviden je še zaključno srečanje - "izpit", datum bo določen naknadno.
Prav tako bo naknadno določen dan srečanja z birmovalcem (pred birmo)
Manjka še nekaj prijavnic birmanskih botrov (uredimo čimmprej)
Na tej strani bodo zbrana vsa sprotna obvestila

8.5.2021
Srečanje s starši, skupaj z birmanci, 12

8.5.2021
Birmanske delavice I, 9-12


Nazaj
18.06.2021