CERKEV SVETEGA NIKOLAJA V GRAŠČINI

VEROUK - ONLINE

Uporabljamo predvsem delovni in liturgični zvezek. Navodila prejemate ob petkih. Listki bodo v cerkvi (po tej soboti bodo samo sprotni listki, nič več za nazaj! Po soboti umaknemo tudi gradivo!.).Veroučno delo vzemite kot priložnost, da se starši in otroci povežete med seboj in ustvarjate skupaj. Želimo vam, da novo situacijo sprejmete z dobro voljo. Ostanite zdravi!
Ekipa veroučnih voditeljev

Obračajte se na vaše veroučne voditelje.

VEROUČNE DEJAVNOSTI
Verouk bo potekal na daljavo.
Veroučno gradivo prejmete ob petkih, na 14 dni,  na tej spletni strani.
Začnemo 6.11.2020
Velja za vse razrede, tudi za birmance.

Voditelji vam bodo dali ustrezna navodila, ki bodo na voljo na tej spletni strani

  PRIJAVNICA

 

VEROUČNO GRADIVO (v cerkvi)

 

1. Vzemite delovni zvezek za ustrezen razred (1-7r)

 

2. Vzemite učbenik, če ga še nimate (4-7r)

 

3. Vzemite liturgični zvezek (1-9r). Listki so na voljo v cerkvi!

 

4. Izpolnite spletno prijavnico ali pošljite osnovne podatke vašemu veroučnemu voditelju

 

4. Otrok je uvrščen na seznam za tekoče leto, navodila sledijo

 

Prispevek bomo urejali, ko se bo stanje normaliziralo.

Spremljajte veroučni kotiček na spletni strani župnije!

 

 1r Zdenka Poljšak poljsak.zdenka@gmail.com

2r Bernarda Horvat horvatbernarda3@gmail.com  

3r Laura Simončič laura.simoncic2004@gmail.com

4r Hana Androjna hana.androjna@gmail.com

5r Špela Borštnar borstnar.spela1@gmail.com

6r Tajda Lisec tajda.lisec@gmail.com

7r Urban Marolt urban.marolt13@gmail.com

Birmanci (8 in 9r) dobite navodila na Instagram in na tej spletni strani.


Nazaj
29.04.2021