Znamenja in kapelice na Logu

POMOČ NA DLANI - VENEZUELI

Pomoč na dlani Venezueli

Naša naloga:

Pomoč na dlani Venezueli ali na kratko PND Venezueli, začenjamo kot mali projekt znotraj občine Sevnice v Boštanju in je znotraj malega kroga skupnosti osredotočena na ozaveščanje krize, ki se trenutno dogaja v Venezueli. S  poslanimi donacijami želimo pomagati javnim bolnišnicam ter olajšati delo zdravstvenem osebju.

Med tistimi, ki najbolj trpijo so novorojenčki, otroci, ženske in starejši, saj so zaradi pomanjkanja dnevnih obrokov zelo podhranjeni. Vzrok vsega politična kriza in hiperinflacija, saj iz dneva v dan cena osnovnih potrebščin skače v nebo.

Omeniti je potrebno, da zdravniki in sestre delajo v obupnih pogojih zaradi pomanjkanja medicinskih zalog in slabih pogojev za delo v samih bolnišnicah, ki tako rekoč razpadajo. Družba pediatrov v Venezueli je kot posledica tega potrdila, da je 78% otrok podhranjenih, umrljivost dojenčkov mlajših od enega leta znaša že 21 na 1000 otrok in število nosečnic, ki umre pri porodu je 130 na 100.000 rojstev.

Ne glede na vse to, je zadnje čase še veliko slabše zaradi izpadov elektrike, ki trajajo več dni in je dostop do javnih ustanov in storitev zelo omejena, posledica pa je zmanjšan pretok pitne vode in plina, čeprav je država založena z nafto.

Ta projekt ne bi bil uspešen brez pomoči župnije v Boštanju.

Prosimo da se pridružite, saj vsaka donacija šteje.

Kako pomagati?

Dan dogodka bo v nedeljo 24. marca med 7.00 in 13.00 dopoldan.

Na voljo bo venezuelska hrana, kot degustacija za vašo dobrobit in donacije, ki jih boste namenili, saj bomo s tem pokrili varno dostavo do želene destinacije.

Vse potrebščine, ki jih bomo zbrali na dan dogodka in po njem, bodo poslane preko podjetja ENVIOS Tricolor v Španiji, po humanitarnem kanalu do bolnišnice »Cuatricentenario de Maracaibo«.

Seznam stvari, ki jih lahko donirate so napisane na letaku.

Poleg sva ustvarila še facebook stran:

https://www.facebook.com/PNDVenezueli/

Anny in Miha Gračner
gracner.miha@gmail.com

031 769 429


Nazaj
15.03.2019